Röstningen är avslutad. Nästa års majblomma avslöjas i början av 2025!