Röstningen är avslutad. Nästa års majblomma avslöjas i januari 2024.